Wat zijn de Global Goals?

We weten allemaal dat we in de wereld van vandaag voor een grote duurzame transitie staan.

Grote uitdagingen vereisen gedurfde actie om ze te overwinnen, en dat is waar de Global Goals in het spel komen. Ze zijn een plan waar alle wereldleiders mee instemmen om tegen 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld op te bouwen, en we hebben allemaal een rol in het verwezenlijken ervan. Maak hier kennis met elk van de 17 doelstellingen. De Sustainable Development Goals (SDGs).

Wat zijn de 17 SDGs ?

Sustainable Development Goals (SDG's): 17 doelen voor een duurzamere wereld
Een einde aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties voor de periode 2015-2030. Nederland werkt in het binnenland en in het buitenland om de doelen te bereiken. 

1. Alle vormen van armoede tegengaan
2. Geen honger, wel duurzame landbouw en goede voeding 
3. Goede gezondheid en welzijn
4. Goede kwaliteit van onderwijs 
5. Dezelfde rechten en kansen voor mannen en vrouwen 
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen en duurzaam omgaan met water
7. Betaalbare duurzame energie 
8. Goede banen, duurzame economische groei en eerlijke verdeling van welvaart
9. Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur
10. Minder ongelijkheid in een land en tussen landen
11. Duurzame, veilige en veerkrachtige steden en gemeenschappen
12. Verantwoorde consumptie en productie
13. Klimaatverandering tegengaan
14. Duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
15. Beschermde ecosystemen, bossen en biodiversiteit
16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
17. Wereldwijde samenwerking om de doelen te bereiken

Essentiële hulpmiddelen voor het integreren van de SDG’s in uw rapportage zijn onder meer.

.
Ons handboek met indicatoren om de rapportage over de SDG's eenvoudig uit te voeren te maken. Het weerspiegelt de nieuwste Global Reporting Initiative (GRI) vragenlijst.

Rapporteren van SDG’s volgens de wereldwijd erkende GRI standaard is eenvoudiger dan de Europese CSRD-richtlijnen.

We hebben een koppelingsdocument dat de toelichtingen binnen de GRI-standaarden weergeeft die kunnen worden gebruikt om te rapporteren over specifieke SDG’s en hun doelstellingen.

see Insta

Global Goals